Thursday, 1 March 2012

TENTANG TABARUK

Ada riwayat para sahabat bertabaruk dengan rambut dan ludah baginda s.a.w. Ada yang berebut-rebut hendak mendapatkan sisa air wuduk Nabi s.a.w. Ada yang bertabaruk dengan rambut baginda selepas kewafatannya. Ada yang bertabaruk dengan peluh baginda, bertabaruk dengan menyentuh kulit baginda s.a.w.
Ada yang bertabaruk dengan darah bekam baginda s.a.w. sanggup diminum darah bekam itu, ada yang bertabaruk dengan bekas tempat solat Nabi s.a.w. Ada yang bertabaruk dengan sesuatu yang pernah disentuh oleh mulut baginda s.a.w.
Setelah Nabi s.a.w. wafat, ada yang bertabaruk dengan mencium tangan orang-orang yang pernah bersalaman dengan baginda. Ada yang bertabaruk dengan jubahnya. Bertabaruk dengan apa sahaja yang pernah disentuh oleh Nabi s.a.w.
Ada yang bertabaruk dengan tempat yang pernah dipijak oleh Nabi s.a.w.; bertabaruk dengan rumah yang pernah diduduki Nabi s.a.w.; bertabaruk dengan mimbar, dengan kubur Nabi s.a.w. pendeknya, apa sahaja yang ada kaitan dengan Nabi s.a.w. ada kalangan para sahabat melakukan tabaruk.
Apa itu tabaruk? Ia adalah amalan bertawasul kepada Allah SWT melalui perantaraan makhluk yang ditabarukkan, sama ada berupa kesan peninggalan, tempat atau seseorang manusia.
Barang-barang peninggalan dijadikan sarana tabaruk kerana disandarkan kepada individu atau orang-orang yang mulia tersebut. Ia menjadi mulia kerana kemuliaan mereka. Ia juga menjadi agung, besar, dan dikasihi kerana mereka - para nabi,rasul, ulama dan wali.[Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hassan, KEFAHAMAN YANG WAJIB DIPERBETULKAN, MAFAHIM YAJIBU AN TUSOHHAH, Sofa Production, 2008: 679].

No comments:

Post a Comment