Thursday, 12 April 2012

ANTARA SYIAH DAN TAREQAT: NOTA KECIL

BERDASARKAN PEMBACAAN, ditemukan beberapa fakta untuk direnungkan.
Antara Syiah dan tareqat ada semacam persamaan dari segi:
1. Memiliki ilmu khusus untuk mereka yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Ilmu khusus ini tidak diketahui oleh orang awam yang tidak menyertai salah satu kelompok ini.
2. Ilmu khusus itu dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib yang dikatakan memiliki rahsia-rahsia agama [bagi Syiah].
3. Kalangan tareqat pula mendakwa memiliki ilmu laduni yang tidak dipunyai oleh kelompok lain. Hanya pada tahap tertentu sahaja seseorang itu dapat meraih ilmu istimewa ini. Mereka juga mendakwa memiliki ilmu kasyaf yang dikatakan dapat tembus pandang untuk mengetahui soal-soal keghaiban.
Contoh SYIAH RAFIDAH.
Kelompok ini mempunyai imam yang merupakan insan pilihan Allah untuk membimbing umat setelah Nabi s.a.w. wafat. Imam juga dibekali ilmu laduni agar tidak melakukan kesalahan dan tidak lupa. Mereka ada hak khususiyah -keistimewaan- di sisi Allah s.w.t. Kelompok ini berlebih-lebihan [ghuluw] terhadap imam-imam mereka yang dianggap maksum.
Contoh TAREQAT.
Mereka mengagungkan syeikh hingga bertaraf kewalian. Wali ini menurut mereka ada kemampuan mengatur alam. Ia mampu mengatur alam bawah dan alam atas. Mengetahui semua keghaiban, dikatakan mengetahui hal yang kecil atau besar di dunia ini. Wali mereka dianggap sebagai wakil Allah dalam kerajaan -Nya. Mereka boleh "masukkan" sesiapa sahaja ke dalam syurga yang dikehendaki. Juga didakwa boleh mengeluarkan sesiapa sahaja dari neraka.

Wali-wali yang disebut tadi berfaham Syiah tetapi bermazhab Syafie. Disebutkan juga bahawa dalam tradisi tareqat ada acara HOL [haul] untuk memperingati kematian seorang syeikh setiap tahun. []

No comments:

Post a Comment