Tuesday, 26 March 2013

TENGOK SYIAH DARI JAUH [6]

Satu perkara menarik yang perlu orang bukan Syiah tahu adalah tentang kelebihan atau ganjaran yang akan diperoleh oleh penganut Syiah sekiranya mereka rajin jenguk makam-makam tokoh tertentu.
Misalnya, kelebihan kepada penganut Syiah yang menziarahi makam Hussain dan imam-imam lainnya.

Di dalam sebahagian riwayat mereka mendakwa:
"Bagi setiap langkah yang dilangkahkan oleh penziarah ke jalan menuju kuburan Hussain diberi pahala sebuah istana di syurga." [Asy-Syiah wa-Tasyhih 135].

Kemudian ada lagi yang menariknya.
"Sesiapa yang menangis atas Hussain atau berpura-pura menangis, Allah mengampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu dan yang kemudian." [Rijal al-Kasysyi; Bihar al-Anwar 44/287- 283].

Konon imam mereka Jaafar asy-Shadiq ada berkata, "Tak seorang pun yang menggubah syair tentang Hussain, melainkan Allah mewajibkan syurga untuknya dan Allah mengampuninya." [sama di atas, 246].

Berdasarkan riwayat di dalam kitab mereka [Syiah] mereka senang-senang mendapat ganjaran istana di syurga hanya kerana ziarah makam, jika menangis atau pura-pura menangis pun dosa mereka diampunkan, begitu jika mengarang bahasa puitis tentang tokoh bernama Hussain, dapat syurga dan diampunkan dosa-dosanya. Jadi bukan kerana amal yang difardukan, bukan perkara yang wajib dilaksanakan dan bukan kerana mengikut hukum-hukum Allah mereka mendapat ganjaran syurga dan diampunkan dosa melainkan dari amalan ziarah kubur, menangis dan kemudian bersyair puji-pujian ke atas si mati.

Di dalam ajaran mereka, Karbala itu lebih utama jika dibandingkan dengan Makkah, Masjid al-Haram dan Kaabah yang dimuliakan.

"Allah menjadikan Karbala sebagai tanah haram, aman dan berkah sebelum Allah menciptakan bumi Kaabah, dan menjadikannya haram sejak seribu dua puluh empat tahun sebelumnya. Dia menyucikan dan memberkatinya, dia sudah muqaddasah mubarokah sebelum Allah menciptakannya, dan begitu terus hingga Allah menjadikannya seakan-akan tanah di syurga, sebaik-baik rumah tempat singgah, tempat tinggal yang diduduki oleh wali-waliNya di syurga." [Bihar al-Anwar 101/267].

Peri hebatnya tanah Karbala hingga ada riwayat yang mereka cipta, konon Karbala dengan Kaabah boleh berbicara untuk menyatakan kelebihan tanah masing-masing. Mereka mengarang syair yang melebihkan tanah Karbala. Dan ada kesimpulan menarik, "Dari percakapan Karbala dan Kaabah jelaslah ketinggian martabat bagi Karbala."
Sebuah akhbar di Iran, Burjum al-Islam [10Muharram 1366H] memaparkan syair pujian ke atas Karbala. Antara lain pujian itu menyebut tentang pekerjaan tawaf tujuh kali di Karbala lebih bermakna dibanding tawaf di Kaabah. Tujuh lapis langit di Karbala tunduk kerana kelebihannya itu [?]. Cuba bandingkan dengan maksud al-Quran [al-Imran: 96 - 97].

Bagi penganut Syiah, tanah Karbala itu yang ada kuburan Hussain bin Ali bin Abu Thalib r.a. ia lebih mulia jika dibandingkan dengan Kaabah, Masjidil Haram, Makkah, Madinah, Quds dan dari semua negeri yang ada di bumi ini.

Ketaksuban terhadap tanah Karbala ini menyebabkan mereka memiliki turbah Hussainiyah [tanah Karbala] kerana mereka perlu sujud di atas tanah Karbala, mereka mendapat barokah dengan sujud di atas batu atau tanahnya. Jadi tanah Karbala mempunyai kesakralan dan keagungan yang khas. "Sesungguhnya sujud di atasnya adalah lebih afdal kerana kemuliaannya dan kesucian orang yang dikubur di dalamnya." Begitu kata Abdullah ar-Ridha al-Mur'isy as-Saharastany [As Sujud 'ala at-Turbah].

Menyebut tentang tanah, ada satu lagi aqidah yang orang kita tidak tahu.
Umat Syiah menyakini aqidah thinah, iaitu tanah asal kejadian manusia. Mereka meyakini bahawa kebaikan yang dikerja oleh orang-orang Sunni [kita semua] adalah milik orang Syiah. Manakala semua keburukan Syiah dihalakan kepada orang-orang Sunni.

Maksudnya, orang Syiah boleh sesuka hati buat dosa banyak mana pun, kerana semua ini akan ditanggung oleh orang Sunni. Bahawa maksiat dan kejahatan yang dikerjakan oleh orang-orang Syiah adalah berasal dari thinah Sunni, dan apa sahaja kebaikan dan kesalihan yang dilakukan oleh orang Sunni dalah berpunca dari pengaruh thinah Syiah.

Kajian mutakhir membuktikan bahawa ajaran Syiah adalah campuran dari ajaran Yahudi, ajaran Nasrani, ajaran Majusi [Parsi kuno], Rome dan Hindu. Mereka dikatakan telah mencampur-adukkan semuanya dan membuat adunan baru yang dinamakan sebagai Syiah.
Wallahu a'lam. []

No comments:

Post a Comment